Program Committee

Milan Baštinac

Program Committee Chairman

Ministry of Energy and Mining of the R.Srpska  m.bastinac@mier.vladars.net

Vedran Škoro

Zamjenik predsjednika programskog odbora

MH Elektroprivreda R. Srpske  vskoro@ers.ba

Siniša Ubiparipović

UNDP  sinisa.ubiparipovic@undp.org

Pero Ćorić

Privredna Komora Republike Srpske - direktor peroc@komorars.ba

Boriša Misirača

Operater za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH - direktor borisa.misiraca@operatoroieiek.ba

Aleksandar Jegdić

Republička komisija za energetiku R.Srpske -generalni sekretar  ajegdic@reers.ba

Obrad Škrba

Nezavisni operater sistema NOS BiH o.skrba@nosbih.ba

Alija Mujčinagić

Državna komisija za električnu energiju DERK a.mujcinagic@derk.ba

 

Top