Smještaj

Turističku ekspanziju koje Trebinje doživljava iz godine u godinu prati i proširenje i sve veći broj smještajnih kapaciteta, tako da Trebinje danas raspolaže različitim vidovima smještaja (hoteli, moteli, hosteli, vile, prenoćišta, kampovi, privatni smještajni kapaciteti…).

 

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

 

Više informacija o turističkoj ponudi Grada Trebinje potražite na zvaničnom sajtu Turističke organizacije grada Trebinje http://gotrebinje.com/sr/

Top