Tranzicija energetskog sektora

Datum: 05.03.2020.

Lokacija: Velika sala Kulturnog centra Trebinje

Vrijeme: 12:50 - 13:30

TRANZICIJA ENERGETSKOG SEKTORA REGIONA

Moderator:
 

Tihomir Simić

Uvod u temu:

  • Prof. dr. Nikola Rajaković ETF Beograd,

  • Prof.dr. Slavko Krajcar, FER Zagreb

Učesnici panela:

  • Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

  • Ministar rudarstva i energetike Republike Srbije, 

  • Ministar ekonomije Republike Crne Gore,

  • Ministar zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske

  • Ministar za infrastrukturu Republike Slovenije

  • Direktor Energetske zajednice EU

  • Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske

Top