E - MOBILNOST

Datum: 06.03.2020. godine

Mjesto: Mala sala KC Trebinje

Vrijeme: 14:10 - 15:30

 

RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZA E-MOBILNOST

Moderator:

Aleksandar Mastilović


Uvod u temu:

  • Aleksandar Mastilović - Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Učesnici panela:

  • JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

  • Porsche BH d.o.o

  • Hager d.o.o.

  • Tesla

  • Shell

  • Core

Top