Akreditacija učesnika

Akreditacije za registrovane učesnike SET 2020 se mogu preuzeti isključivo u srijedu 04.03.(08.00 - 21.00)  ili u četvrtak, 05. 03. do 09,00 časova u Kancelariji SET doo ( Beogradska 6 – Trebinje).
 
Organizatori napominju učesnike da na vrijeme provjere da li su njihove registracija odobrene i da li su akreditacije spremne. Pristup sadržajima u okviru Samita energetike će biti dozvoljen isključivo uz nošenje važeće akreditacije.
 
Akreditacija se izdaje na osnovu podataka koje učesnik popunjava u prijavnom obrazcu za učešće
 
Registruj se za učešće na Samitu energetike Trebinje SET 2020
 

Top