B2B susreti

 

B2Bevent platforma predstavlja najbolje rešenje za jednostavno i efikasno održavanje naučnih skupova, konferencija, poslovnih sastanaka i drugih tipova organizovanih grupnih događaja. Organizovanje poslovnih događaja i susreta zna iziskivati puno vremena, novca, a i energije samih organizatora te se bez adekvatnog softvera koji će pomoći u procesu organizovanja, organizacija velikih skupova ne može izneti na najbolji mogući način. uvidjevši taj problem, razvijena je platforma koja pomaže da proces organizovanja bude jednostavniji, kako za same organizatore, tako i za učesnike koji planiraju prisustvovati na nekom od poslovnih skupova.
 
Zašto učestvovati, šta Vam B2B omogućavaju? 
  • Unaprijed planirani individualni B2B sastanci,
  • Priliku pronaći nove poslovne mogućnosti i partnere iz BiH i regiona u jednom danu i na jednom mjestu,
  • bilateralni poslovni pregovori utemenjeni na unaprijed planiranom rasporedu koji učesnici unaprijed primaju,
  • nove kontakte, poslovne i investicione mogućnosti
  • direktne povratne informacije o vašim zahtjevima i pitanjima, individualne konsultacije
  • atraktivan popratni program

Top