Tehnički odbor

Branislava Jovičić

PR Samita energetike SET 
Urednik portala Balkan Green Energy News
branislava.jovicic@balkangreenenergynews.com

Branislav Jovković 

IT expert Samita energetike SET - Bit Lab doo bjovkovic@gmail.com

Aleksandar Bojat

Producent Samita energetike SET

 

Top