Osnovni podaci

 

Puno poslovno ime:

“SAMIT ENERGETIKE” – Društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje

Skraćeno poslovno ime:

“SET” d.o.o. Trebinje

Sjedište:

Ulica Beogradska, br. 6, Trebinje

Direktor:

Aleksandar Branković

Datum osnivanja

07.08.2019. godine (dan sudske registracije)

Poslovne informacije i dokumentacija:

JIB:

4404486590007

PIB:

404486590007

preuzmi pdv uvjerenje

Matični broj:

11183328

Registarski broj:

62-01-0035-19 (Registarski sud Trebinje)

Poslovne banke:

Sberbank (domaći)

5674411100011385

Sberbank (devizni)

5674410000059418

 

Top