Organizacioni odbor

Radoslav Ilić

Predsjednik organizacionog odbora Samita energetike SET  ilicradoslav@yahoo.com

Luka Petrović

Mješoviti holding Elektroprivreda RS - V.D. Generalni Direktor elektroprivreda@ers.ba

Aleksandar Branković

Samit energetike SET d.o.o Trebinje  - Direktor a.brankovic@setrebinje.com

Mirko Ćurić

Grad Trebinje- gradonačelnik gradonacelnik@trebinje.rs.ba

 

Top