Programski odbor

Zoran Kiza

Predsjednik programskog odbora kiza@elektrotim.rs.ba

Aleksandra Novaković

TGI Beograd aleksandra.novakovic@tsomokos.rs

Admir Softić

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH admir.softic@mvteo.gov.ba

Marina Dimova

UNDP Smart Sity marina.dimova@undp.org

Aleksandar Jegdić

Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske ajegdic@reers.ba

Aleksandar Ljuboja

Područna Privredna komora Banja Luka aleksandarlj@bl.komorars.ba

 

Ime i prezime

zvanje

 

Ime i prezime

zvanje

 

Ime i prezime

zvanje

 

Ime i prezime

zvanje

 

Ime i prezime

zvanje

 

Ime i prezime

zvanje

 

Top