Organizacioni odbor

Radoslav Ilić

Predsjednik organizacionog odbora SET  ilicradoslav@yahoo.com

Luka Petrović

Mješoviti holding Elektroprivreda RS - generalni direktor elektroprivreda@ers.ba

Aleksandar Branković

SET d.o.o Trebinje  - Direktor a.brankovic@setrebinje.com

Mirko Ćurić

Gradonačelnik grada Trebinje  gradonacelnik@trebinje.rs.ba

 

Top