SET 2020

 

Samit energetike SET 2020 održan je 05. i 06. marta 2020. godine u Trebinju. 

U nastavku donosimo pregled svih dešavanja sa proteklog Samita. 

 

SNIMAK OTVARANJA SAMITA ENERGETIKE SET 2020

      

SNIMAK PANELA 1 - TRANZICIJA ENERGETSKOG SEKTORA

Uvod u temu:

 • Izazovi energetske tranzicije u regionu - prof. dr Nikola Rajaković - ETF Beograd, 

 • Uloga elektroenergetskog sektora ka proizvodnji energije sa niskim udjelom ugljenika -  prof.dr Slavko Krajcar, FER Zagreb 

 • Stanje u evropskim integracijma BiH u oblasti energetike - Janez Kopač Direktor Sekretarijata Energetske zajednice

Učesnici panela:

 • Staša Košarac - Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 •  Mirjana Filipović- državni sekretar  ministrstva energetike i rudarstva Republike Srbije 

 • Janez Kopač - Direktor Sekretarijata Energetske zajednice

 • Petar Đokić - Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske

 

SNIMAK PANELA 2 - ENERGETSKI PREGLED REGIONA

Uvod u temu:

 • Revitalizacija agregata hidroelektrane Zvornik - Predrag Krunić- Voith

 • Perspektive razvoja proizvodnje energije u regionu sa fokusom na neiskorišćeni hidropotencijal -  dr   Dejan Divac -  Institut Jaroslav Černi , Beograd

Panelisti:

 • Luka Petrović, Generalni direktor Elektroprivreda Republike Srpske

 • Eva Shukleva - Direktor MEPSO S.Makedonija 

 • Drago Bago, Izvršni direktor za razvoj  Elektroprivreda HZ Herceg Bosne

 • Dragan Vlaisavljević, Izvršni direktor za trgovinu Elektroprivreda Republike Srbije

 • Ivan Mrvaljević, Izvršni rukovodioc Direkcije za razvoj i inženjering EP CG

 • Mitja Tašler, Izvršni direktor TE Šoštanj, Holding Slovenske elektrane

 

SNIMAK PANELA 3 - STANJE TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE JUGOISTOČNE EVROPE

Uvod u temu:

 • Energetska tranzicija i tržišta energije - Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta Beograd

 • Dejan Stojčevski, tehnički direktor SEEPEX Beograd

Panelisti:

 • Miloš Mladenović , direktor SEEPEX, R.Srbija,

 • Uroš Bojanić, EFT Beograd

 • Ervin Leko, šef sektora za tržište  Elektroprivreda HZHB  

 • Milka Mumović - Sekretarijat Energetske zajednice

 

SNIMAK PANELA 4 - MODERNE MREŽE PAMETNA ENERGETIKA

Uvod u temu:

 • Pametna energetika - Stefan Krneta - DWELT Banja Luka

Učesnici panela:

 • Marin Bakula, projekt menadžer 3Smart projekat EPHZHB

 • Simon Tot, vodja projekta SINCRO.GRID ELES Slovenija

 • Mate Lasić, šef službe za razvoj HOPS

 • Stjepan Sučić , direktor razvoja Končar

 • Borko Torbica, potpredsjednik Elnos grupe

 • Stefan Krneta, direktor DWELT Banja Luka

 

SNIMAK PANELA 5 - MODELI ZA FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Uvod u temu:

 • Studija slučaja: Prezentacija projekta toplane na biomasu u opštini Teslić - Leonida Hadžimuratović CETEOR

Panel diskusija:

 • Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i e.efikasnost RS

 • Jasmina Kafedžić , šef sektora za energ. efikasnost u fondu za zaštitu okoliša FBIH

 • Miloš Jokić, pomoćnik ministra - ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS

 • Siniša Rodić, programski menadžer za ublažavanje klimatskih promjena u UNDP

 • Ankica Barbulov, konsultant za ESCO ugovore

 • Bojan Bogdanović, upravnik fonda u  EBRD Beograd

 

SNIMAK PANELA 6 - POTENCIJALI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE REGIONA

Uvod u temu:

 • "Energetski potencijali Republike Srpske" - Dr. Milovan Bajić 

 • Challenges of the Republic of Slovenia for the future coverage of electricity consumption - a view to 2030 - Aleksander Mervar - ELES Slovenija  

Učesnici panela:

 • Milan Baštinac , pomoćnik ministra - ministarstvo industrije, rudarstva i energetike R. Srpske

 • Naida Taso - Sekretarijat Energetske zajednice

 • Zoran Obradović , direktor WPD Adria Hrvatska

 • Dalibor Muratović - USAID

 • Aleksander Mervar, generalni direktor ELES Slovenija

 

SNIMAK PANELA 7 - PAMETNI GRADOVI

Uvod u temu:

 • Aleksandar Mastilović- Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine

Učesnici panela:

 • Srđan Rajčević, Ministar za visoko obrazovanje i naučno tehnološki razvoj RS

 • Adnan Huremovic, izvršni direktor za razvoj BH Telekom

 • Peter Klein, direktor Weledu Slovačka

 • Gordana Kovačević, menadžer za razvoj poslovanja Prointer ITSS Banja Luka

 • Muhamed Semić, menadžer Deloitte

 

SNIMAK PANELA 8 - MODELI FINANSIRANJA INVESTICIONIH PROJEKATA

Uvod u temu: 

 • Radovan Grdinić- MH Elektroprivreda Republike Srpske

Učesnici panela

 • Damir Čengić - EBRD  BiH

 • Adam Drosdzol,direktor KFW za Bosnu i Hercegovinu

 • Miroslav Kučera, Aspiro Slovakia

 • Radovan Grdinić- MH Elektroprivreda Republike Srpske

 

SNIMAK PANELA 9 - RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZA E-MOBILNOST

Uvod u temu:

 • Toni Richard Crisolli

Učesnici panela:

 • Miodrag Vojinović, Mtel Banja Luka

 • Haris Muratović, rukovodilac marke Das WeltAuto u Porsche BH d.o.o.

 • Fikret Seferagić, menadžer prodaje Hager d.o.o.

 • Nihad Velagić, direktor CORE

 

AFTER MOVIE CLIP 2020

PRETHODNI SAMIT

Top