Paper submission

Paper submission

Obavještenja za autore

Sesije na Samitu može biti sesija sa snimljenim PP prezentacijama,

Prije početka svakog panela biće održane sesije sa izlaganjima – prezentacije. Uputstvo za snimanje takve prezentacije je ovdje.

Učesnici mogu da prate izlaganja tekućeg i prethodnog dana.

Autor dostavlja rad na recenziju, apstrakt i prezentaciju. Prihvaćeni radovi će biti uvršteni u zbornik radova. Izabrani radovi mogu dobiti DOI. Prevod na engleski odnosno srpski će imati izabrani radovi, čiji autori treba da dostave i transkript svog izlaganja (PDF ili DOCX) koji se prevodi i titl se naknadno dodaje snimljenoj prezentaciji.

Naučni odbor može zamoliti autora da promjeni način izlaganja, u skladu sa programom. Elektronski zbornik radova će biti objavljen na sajtu Samita.

Datumi i rokovi

  • dostavljanje rada: 15. februar,
  • obaveštenje o prihvatanju rada i eventualnim ispravkama: 25. februar
  • dostavljanje snimljene prezentacije 01. mart.

Kao i ranijih godina, sva snimljena predavanja ostaju na našem kanalu YouTube.

Trebinje Energy Summit 2024

March 20th, 21st and 22nd 2024.

P.I. Culture Center Trebinje

Fill out the media accreditation formOfficial Summit app