Prijava rada

Dostava rada za Samit

Obavještenja za autore

Sesije na Samitu može biti sesija sa snimljenim PP prezentacijama,

Prije početka svakog panela biće održane sesije sa izlaganjima – prezentacije. Uputstvo za snimanje takve prezentacije je ovdje.

Učesnici mogu da prate izlaganja tekućeg i prethodnog dana.

Autor dostavlja rad na recenziju, apstrakt i prezentaciju. Prihvaćeni radovi će biti uvršteni u zbornik radova. Izabrani radovi mogu dobiti DOI. Prevod na engleski odnosno srpski će imati izabrani radovi, čiji autori treba da dostave i transkript svog izlaganja (PDF ili DOCX) koji se prevodi i titl se naknadno dodaje snimljenoj prezentaciji.

Naučni odbor može zamoliti autora da promjeni način izlaganja, u skladu sa programom. Elektronski zbornik radova će biti objavljen na sajtu Samita.

Datumi i rokovi

  • dostavljanje rada: 15. februar,
  • obaveštenje o prihvatanju rada i eventualnim ispravkama: 25. februar
  • dostavljanje snimljene prezentacije 01. mart.

Kao i ranijih godina, sva snimljena predavanja ostaju na našem kanalu YouTube.

Samit Energetike Trebinje 2024

20. 21. i 22. mart 2024. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita