SET 2020

Samit energetike SET 2020 održan je 05. i 06. marta 2020. godine u Trebinju.

U nastavku donosimo pregled svih dešavanja sa proteklog Samita.

 

SNIMAK OTVARANJA SAMITA ENERGETIKE SET 2020

 

SNIMAK PANELA 1 – TRANZICIJA ENERGETSKOG SEKTORA

Uvod u temu:

 • Izazovi energetske tranzicije u regionu – prof. dr Nikola Rajaković – ETF Beograd,
 • Uloga elektroenergetskog sektora ka proizvodnji energije sa niskim udjelom ugljenika – prof.dr Slavko Krajcar, FER Zagreb
 • Stanje u evropskim integracijma BiH u oblasti energetike – Janez Kopač Direktor Sekretarijata Energetske zajednice

Učesnici panela:

 • Staša Košarac – Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Mirjana Filipović- državni sekretar ministrstva energetike i rudarstva Republike Srbije
 • Janez Kopač – Direktor Sekretarijata Energetske zajednice
 • Petar Đokić – Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske

 

SNIMAK PANELA 2 – ENERGETSKI PREGLED REGIONA

Uvod u temu:

 • Revitalizacija agregata hidroelektrane Zvornik – Predrag Krunić- Voith
 • Perspektive razvoja proizvodnje energije u regionu sa fokusom na neiskorišćeni hidropotencijal – dr Dejan Divac – Institut Jaroslav Černi , Beograd

Panelisti:

 • Luka Petrović, Generalni direktor Elektroprivreda Republike Srpske
 • Eva Shukleva – Direktor MEPSO S.Makedonija
 • Drago Bago, Izvršni direktor za razvoj Elektroprivreda HZ Herceg Bosne
 • Dragan Vlaisavljević, Izvršni direktor za trgovinu Elektroprivreda Republike Srbije
 • Ivan Mrvaljević, Izvršni rukovodioc Direkcije za razvoj i inženjering EP CG
 • Mitja Tašler, Izvršni direktor TE Šoštanj, Holding Slovenske elektrane

 

SNIMAK PANELA 3 – STANJE TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE JUGOISTOČNE EVROPE

Uvod u temu:

 • Energetska tranzicija i tržišta energije – Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta Beograd
 • Dejan Stojčevski, tehnički direktor SEEPEX Beograd

Panelisti:

 • Miloš Mladenović , direktor SEEPEX, R.Srbija,
 • Uroš Bojanić, EFT Beograd
 • Ervin Leko, šef sektora za tržište Elektroprivreda HZHB
 • Milka Mumović – Sekretarijat Energetske zajednice

 

SNIMAK PANELA 4 – MODERNE MREŽE PAMETNA ENERGETIKA

Uvod u temu:

 • Pametna energetika – Stefan Krneta – DWELT Banja Luka

Učesnici panela:

 • Marin Bakula, projekt menadžer 3Smart projekat EPHZHB
 • Simon Tot, vodja projekta SINCRO.GRID ELES Slovenija
 • Mate Lasić, šef službe za razvoj HOPS
 • Stjepan Sučić , direktor razvoja Končar
 • Borko Torbica, potpredsjednik Elnos grupe
 • Stefan Krneta, direktor DWELT Banja Luka

 

SNIMAK PANELA 5 – MODELI ZA FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Uvod u temu:

 • Studija slučaja: Prezentacija projekta toplane na biomasu u opštini Teslić – Leonida Hadžimuratović CETEOR

Panel diskusija:

 • Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i e.efikasnost RS
 • Jasmina Kafedžić , šef sektora za energ. efikasnost u fondu za zaštitu okoliša FBIH
 • Miloš Jokić, pomoćnik ministra – ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS
 • Siniša Rodić, programski menadžer za ublažavanje klimatskih promjena u UNDP
 • Ankica Barbulov, konsultant za ESCO ugovore
 • Bojan Bogdanović, upravnik fonda u EBRD Beograd

 

SNIMAK PANELA 6 – POTENCIJALI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE REGIONA

Uvod u temu:

 • “Energetski potencijali Republike Srpske” – Dr. Milovan Bajić
 • Challenges of the Republic of Slovenia for the future coverage of electricity consumption – a view to 2030 – Aleksander Mervar – ELES Slovenija

Učesnici panela:

 • Milan Baštinac , pomoćnik ministra – ministarstvo industrije, rudarstva i energetike R. Srpske
 • Naida Taso – Sekretarijat Energetske zajednice
 • Zoran Obradović , direktor WPD Adria Hrvatska
 • Dalibor Muratović – USAID
 • Aleksander Mervar, generalni direktor ELES Slovenija

 

SNIMAK PANELA 7 – PAMETNI GRADOVI

Uvod u temu:

 • Aleksandar Mastilović- Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine

Učesnici panela:

 • Srđan Rajčević, Ministar za visoko obrazovanje i naučno tehnološki razvoj RS
 • Adnan Huremovic, izvršni direktor za razvoj BH Telekom
 • Peter Klein, direktor Weledu Slovačka
 • Gordana Kovačević, menadžer za razvoj poslovanja Prointer ITSS Banja Luka
 • Muhamed Semić, menadžer Deloitte

 

SNIMAK PANELA 8 – MODELI FINANSIRANJA INVESTICIONIH PROJEKATA

Uvod u temu:

 • Radovan Grdinić- MH Elektroprivreda Republike Srpske

Učesnici panela:

 • Damir Čengić – EBRD BiH
 • Adam Drosdzol,direktor KFW za Bosnu i Hercegovinu
 • Miroslav Kučera, Aspiro Slovakia
 • Radovan Grdinić- MH Elektroprivreda Republike Srpske

 

SNIMAK PANELA 9 – RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZA E-MOBILNOST

Uvod u temu:

 • Toni Richard Crisolli

Učesnici panela:

 • Miodrag Vojinović, Mtel Banja Luka
 • Haris Muratović, rukovodilac marke Das WeltAuto u Porsche BH d.o.o.
 • Fikret Seferagić, menadžer prodaje Hager d.o.o.
 • Nihad Velagić, direktor CORE

 

AFTER MOVIE CLIP 2020

Samit Energetike Trebinje 2024

20. 21. i 22. mart 2024. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita