Osnovni podaci

Opšti podaci

Puno poslovno ime: “SAMIT ENERGETIKE” – Društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje
Skraćeno poslovno ime: “SET” d.o.o. Trebinje
Sjedište: Ulica Beogradska, br. 6, Trebinje
Direktor: Aleksandar Branković
Datum osnivanja 07.08.2019. godine (dan sudske registracije)

Poslovne informacije i dokumentacija:

JIB: 4404486590007
PIB: 404486590007
Sjedište: Ulica Beogradska, br. 6, Trebinje
Preuzmi pdv uvjerenje
Matični broj: 11183328
Registarski broj: 62-01-0035-19 (Registarski sud Trebinje)

Poslovne banke:

ATOS banka (domaći) 5674411100011385
ATOS banka (devizni) 5674410000059418

 

MF banka (domaći) 5725360000007546
MF banka (devizni) 5725360000056725

Samit Energetike Trebinje 2024

20. 21. i 22. mart 2024. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita