Vizuali za štampu

SET 2022

Na ovom mjestu možete preuzeti aktuelne vizuale Samita energetike Trebinje SET 2020.

Samit Energetike Trebinje 2024

20. 21. i 22. mart 2024. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita