Vizuali za štampu

SET 2020

Na ovom mjestu možete preuzeti aktuelne vizuale Samita energetike Trebinje SET 2020.

Samit Energetike Trebinje 2021

20. i 21. maj 2021. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita

Pokrovitelji

Sponzori