Vizuali za štampu

SET 2022

Na ovom mjestu možete preuzeti aktuelne vizuale Samita energetike Trebinje SET 2020.

Samit Energetike Trebinje 2022

16. 17. i 18. mart 2022. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita