Vizuali za štampu

SET 2022

Na ovom mjestu možete preuzeti aktuelne vizuale Samita energetike Trebinje SET 2020.

Samit Energetike Trebinje 2023

22. 23. i 24. mart 2023. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita