Vizuali za štampu

SET 2020

Na ovom mjestu možete preuzeti aktuelne vizuale Samita energetike Trebinje SET 2020.

Samit Energetike Trebinje 2021

28. i 29. april 2021. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Zvanična aplikacija samita