SET 2022

Samit energetike SET 2022 održan je od 16. do 18. marta 2022. godine u Trebinju.

U nastavku donosimo pregled svih dešavanja sa proteklog Samita.

 

SNIMAK OTVARANJA SAMITA ENERGETIKE SET 2022

Pozdravni govori:

 • Luka Petrović, generalni direktor MHERS
 • Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Artur Lorkowski, direktor Sekretarijata Energetske zajednice EU
 • Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske
 • Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH
 • Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH

 

SNIMAK PANELA 1 – DEKABORNIZACIJA ENERGETSKOG SEKTORA ZAPADNOG BALKANA

Preuzmi prezentacije

Panel diskusija:

 • Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ek.odnosa BiH
 • Petar Đokić, ministar rudarstva i energetike Republike Srpske
 • Artur Lorkowski, direktor Sekretarijata energetske zajednice EU
 • Zoran Manevski, zamjenik ministra ekonomije Republike S.Makedonije
 • Halko Balavac, pomoćnik ministra za energiju FBiH
 • Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP u BiH
 • Manuela Naessl, direktor kancelarije EBRD u BiH

 

SNIMAK PANELA 2 – PUTEVI I DINAMIKA TRANZICIJE ELEKTROPRIVREDA U REGIONU

Preuzmi prezentacije

Uvod u temu:

 • Dragan Šagovnović, direktor Ekonomski institut Beograd
 • Mislav Slade Šilović, PWC Zagreb

Panel diskusija:

 • Luka Petrović, generalni direktor, MHERS
 • Milutin Đukanović predsjednik odbora direktora, EPCG
 • Petar Sprčić, član uprave HEP
 • Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, EPBIH
 • Drago Bago, izvršni direktor za razvoj, EPHZHB
 • Blagoj Gajdardžiski, direktor za razvoj i investicije ESM S. Makedonija

 

SNIMAK PANELA 3 – RAZVOJ REGIONALNE GASOVODNE INFRASTRUKTURE I DIVERZIFIKACIJA U REGIONU

Preuzmi prezentacije

Panel diskusija:

 • Ljubo Glamočić, direktor GAS RES
 • Viktor Andonov, savjetnik premijera S. Makedonije za energetiku
 • Marko Perunović, državni sekretar za energetiku Crna Gora
 • Marin Zovko, član uprave Plinakro Hrvatska
 • Raša Kojčić, pomoćnik ministarke za rudarstvo i energetiku u Vladi R.Srbije
 • Mihajlo Krmpotić, direktor BHGAS
 • Milan Terzić, MET Srbija

 

SNIMAK PANELA 4 – POREMEĆAJ CIJENA ELEKTRICNE ENERGIJE I IZAZOVI DALJE LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA

Preuzmi prezentacije

Uvod u temu:

 • Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku, MVTEO

Panel diskusija:

 • Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku, MVTEO
 • Jasmina Trhulj, Energetska zajednica EU
 • Miloš Mladenović, direktor SEEPEX
 • Antun Andrić, pomoćnik direktora, HOPS
 • Mladen Apostolović, Senior Portfolio Menadžer EFT Beograd
 • Jelena Bukić, rukovodilac službe za tarife EPHZHB

 

SNIMAK PANELA 5 – IZAZOVI BALANSIRANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U REGIONU

Preuzmi prezentacije

 

Panel diskusija:

 • Ervin Leko, rukovodilac sektora za tržište, Elektroprivreda HZHB/li>
 • Marko Janković, direktor Direkcije za tržište, EMS/li>
 • Luka Pehar, direktor sektora za tržište i EKO balansne grupe, HROTE/li>
 • Mijat Milošević, direktor sektora za promet u EPS/li>
 • Muamer Bahto, vodeći expert za upravljanje trgovinom, EPBIH/li>
 • Ivan Komušanac, analitičar tržišta, Wind Europe

 

SNIMAK PANELA 6 – IZAZOVI UVOĐENJA TROŠKOVA EMISIJE CO2, POSLJEDICE IMPLEMENTACIJE CBAM-A

Preuzmi prezentacije

Uvod u temu:

 • prof.dr. Nikola Rajaković, ETF Beograd

Panel diskusija:

 • Branka Knežević, šef odsjeka za primarnu energiju i politiku MVTEOBIH
 • Milka Mumović, expert za energiju Energetska zajednica EU
 • Borivoje Vujičić, direktor direkcije za proizvodnju električne energije, MHERS
 • Anes Kazagić, rukovodilac sektora za strateški razvoj EPBIH
 • Vladimir Durutović, direktor Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost MKI CG
 • Dragana Garača , direktor Monet Broker Banja Luka
 • Janez Kopač, stručni konsultant

 

SNIMAK PANELA 7 – ENERGETSKA EFIKASNOST – TRŽIŠTE ENERGETSKIH USLUGA U REGIONU

Preuzmi prezentacije

Panel diskusija:

 • Amina Durmo Trlin, član uprave ProCredit bank
 • Srdjan Todorović, direktor, Fond za zaštitu životne sredine RS
 • Željko Kišić, Uni Credit banka Banja Luka
 • Nikola Bitrak, direkto Colenco S.Makedonija
 • Damir Vuletić, pomoćnik direktora APN, Zagreb
 • Raduška Cupać, rukovodilac Sektora za energiju i zaštitu životne sredine UNDP
 • Azrudin Husika, Mašinski fakultet Sarajevo

 

SNIMAK PANELA 8 – 4D TRENDOVI:DIGITALIZACIJA, DECENTRALIZACIJA, DEKARBONIZACIJA I DEMOKRATIZACIJA

Preuzmi prezentacije

Panel diskusija:

 • Georgije Mihajlović, direktorTelegroup Ltd
 • Stefan Krneta, direktor DWELT
 • Miroslav Kodžoman, Kaldera Company Laktaši
 • Bojana Omerović, direktor Prointer ITSS Sarajevo
 • Srđan Ožegović, član uprave Procredit bank

 

SNIMAK PANELA 9 – РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ

Preuzmi prezentacije

Panel diskusija:

 • Georgije Mihajlović, direktorTelegroup Ltd
 • Tamara Bajkuša, predsjednik radne grupe za emobilnost MVTEO BIH
 • Ilija Labus, direktor, Energotehnika Južna Bačka
 • Miran Meža, direktor, Megatel Slovenija
 • Nikola Karan, direktor, EPmobile
 • Suada Penava, rukovodilac stručnog tima za e-mobilnost EPBIH
 • Jakov Slatina, MRM Ljubuški

 

SNIMAK PANELA 10 – USPOSTAVLJANJE OBAVEZNE NAFTNIH DERIVATA REZERVE PREMA DIREKTIVI 2009/119/EZ

Preuzmi prezentacije

Uvod u temu:

 • Krešimir Baranović, online

Panel diskusija:

 • Aida Haračić, MVTEO BIH
 • Vesna Krstić, agencija za obavezne rezerve nafte S.Makedonije
 • Marko Perunović, MKI CG, državni sekretar za energetiku
 • Venan Hadžiselimović, Hifa Oil
 • Aleksandar Ivanković, Optima Group

 

AFTER MOVIE CLIP 2022

Samit Energetike Trebinje 2024

20. 21. i 22. mart 2024. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita