Galerija 2023

Otvaranje Samita

 

Bilateralni susret i Plenarna sesija

 

Panel 1

 

Panel 2

 

Panel 3

 

Panel 5

 

Panel 6

 

Panel 7

 

Panel 8

 

Panel 9

 

Završna konferencija – zaključci

 

Samit Energetike Trebinje 2024

20. 21. i 22. mart 2024. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita