Smještaj

Smještaj

Turističku ekspanziju koje Trebinje doživljava iz godine u godinu prati i proširenje i sve veći broj smještajnih kapaciteta, tako da Trebinje danas raspolaže različitim vidovima smještaja (hoteli, moteli, hosteli, vile, prenoćišta, kampovi, privatni smještajni kapaciteti…).

Učesnici Samita smještaj za planirane dane boravka mogu rezervisati putem direktnog kontakta sa pružaocima hotelskih usluga. Hotele potražite na zvaničnom sajtu Turističke organizacije grada Trebinje ili na sajtu Booking.com. Smještaj od strane organizatora za moderatore, paneliste i sponzore obezbjeđen je u Hotelu Central park. 

Oficijelni hotel Samita

 

Samit Energetike Trebinje 2022

16. 17. i 18. mart 2022. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita