Smještaj

Smještaj

Turističku ekspanziju koje Trebinje doživljava iz godine u godinu prati i proširenje i sve veći broj smještajnih kapaciteta, tako da Trebinje danas raspolaže različitim vidovima smještaja (hoteli, moteli, hosteli, vile, prenoćišta, kampovi, privatni smještajni kapaciteti…).

Učesnici samita za planirane dane boravka smještaj mogu rezervisati u oficijelnoj agenciji LuxTravel Trebinje klikom na početnoj strani rezerviši smještaj ili direktnim pozivom na broj telefona.

Lux Travel d.o.o. Trebinje
Preobraženska bb, Trebinje
+387 59 260 400; +387 65 400 254
luxtraveltrebinje@gmail.com

Samit Energetike Trebinje 2024

20. 21. i 22. mart 2024. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita