Smještaj

Smještaj

Turističku ekspanziju koje Trebinje doživljava iz godine u godinu prati i proširenje i sve veći broj smještajnih kapaciteta, tako da Trebinje danas raspolaže različitim vidovima smještaja (hoteli, moteli, hosteli, vile, prenoćišta, kampovi, privatni smještajni kapaciteti…).

Više informacija o turističkoj ponudi Grada Trebinje potražite na zvaničnom sajtu Turističke organizacije grada Trebinje ili na sajtu Booking.com.

Samit Energetike Trebinje 2021

28. i 29. april 2021. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Zvanična aplikacija samita