Galerija 2023

Otvaranje Samita


 

Bilateralni susret i Plenarna sesija


 

Panel 1


 

Panel 2


 

Panel 3


 

Panel 5


 

Panel 6


 

Panel 7


 

Panel 8


 

Panel 9


 

Završna konferencija – zaključci


 

Samit Energetike Trebinje 2023

22. 23. i 24. mart 2023. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita