Drugi dan Samita energetike u Trebinju

Početna >> Novosti >> Drugi dan Samita energetike u Trebinju

Drugi dan Samita energetike u Trebinju započeo je dvjema panel diskusijama koje su se vodile paralelno, baveći se modernim mrežama u kontekstu pametne energetike i obnovljivim izvorima energije, kao i modelima finansiranja energetske efikasnosti.

Baveći se modernom mrežom, odnosno pametnom energetikom, na prvom panelu je rečeno kako je u modernom vremenu, u kome postoji distribuirana proizvodnja na svakoj tački mreže, potrebna brza reakcija u njenom kontrolisanju i korištenju što je nemoguće uraditi analognim metodama.

Pametna mreža znači korištenje vještačke inteligencije, što podrazumijeva digitalizaciju mreže, zaključio je moderator ovog panela Ivan Periša.

“Danas su promjene na mreži toliko ubrzane da ih ne bi bilo moguće pratitit, a da nemamo brzinu koju nam omogućava digitalna transformacija, zbog čega je potrebno sve više koristiti pametnu mrežu, bez čega energetski sistemi više ne bi ni opstajali”, zaključeno je na panelu.

Stefan Krneta, osnivač kompanije Dwelt, rekao je da se saradnja Dwelta sa Elektroprivredom Republike Srpske odvija kroz razvoj i implementaciju core sistema za direkciju za snadbjevanje električnom energijom i omogućava Elektroprivredi upravljanje sa više od pola miliona kupaca.

“Po prvi put u regiji nakon razdvajanja distribucije i snadbjevanja prvi obračun je urađen bez obračunskih grešaka i bez kašnjenja – na šta smo zaista ponosni mi u Dweltu, a siguran sam i kolege u ERS”, istakao je Krneta.

Istakao je da na ovaj projekat gledaju kao nekada Energoinvest na projekat izgradnje HE Plat kod Dubrovnika, što znači da ga rade najbolji ljudi, te se koriste najnovije tehnologije, razvoj baziran na najnovijim naučnom dostignućima.

“Kao domaća softverska kompanija, imali smo 2 dodatna motiva da ovaj projekat bude urađen besprijekorno: da stvorimo sistem za generacije koje dolaze i da razvijemo softverski sistem koji će poboljšati tržišnu poziciju našoj najjačoj nacionalnoj kompaniji”, dodao je Krneta.

Istakao je da u Republici Srpskoj, na električnu energiju treba da se gleda kao u Saudijskoj Arabiji na naftu.

“Kod nas je jeftinija i tako treba da bude, ali istovremeno treba što racionalnije da je koristimo kako bi povećali količinu izvoza, jer to je profit ne samo za nacionalnu kompaniju već i za Srpsku”, rekao je Krneta.

Paralelno sa ovom sesijom, u susjednoj se Sali odvija dijalog o obnovljivim izvorima energije i modelima finansiranja energetske efikasnosti.

Jasmina Kafedžić, šef sektora za energetsku efikasnost u Fondu za zaštitu okoliša FBiH se slaže sa njim i smatra da je i ovaj Samit prilika da se razmijene dobra iskustva i iznađu rješenja.

„To je nešto na čemu Bosna i Hercegovina sada radi, jer najprije treba da se uredi zakonodavni okvir, da bi se kreirao povoljan ambijent za realizaciju ugovora vezanih za finansiranje i realizaciju projekata po ESKO modelu“, kazala je Kafedžić.

Paneli se nastavljaju razgovorima i potencijalima obnovljivih izvora energije regiona, fenomenima patetnih gradova, što podrazumijeva takođe digitalnu transformaciju, razvoj infrastruktire za e-mobilnost i te o poslovnim modelima okvirnih uslova finansiranja projekata u energetici.

IZVOR: Nezavisne novine