Prijavi štand

Osnovni štand

Cijena štanda iznosi 600.00 KM

Popunite formu za prijavu štanda

  Samit Energetike Trebinje 2022

  16. 17. i 18. mart 2022. godine

  J.U. Kulturni centar Trebinje

  Popunite obrazac za akreditaciju medija  Zvanična aplikacija samita

  Pokrovitelji

  Sponzori