Prijavi štand

Osnovni štand

Cijena štanda iznosi 600.00 KM

Popunite formu za prijavu štanda

    Samit Energetike Trebinje 2022

    16. 17. i 18. mart 2022. godine

    J.U. Kulturni centar Trebinje

    Popunite obrazac za akreditaciju medija    Zvanična aplikacija samita