“SET Trebinje 2023” – Cene električne energije, distriburana proizvodnja i usluge fleksibilnosti

Početna >> Novosti >> “SET Trebinje 2023” – Cene električne energije, distriburana proizvodnja i usluge fleksibilnosti

Drugi dan Samita energetike “SET – Trebinje 2023” bio je posvećen visokim cenama električne energije, snabdevanju istom, kao i o izazovima daljeg razvoja tržišta električne energije, integraciji velikog udela OIE, uslugama fleksibilnosti i ulozi distribuirane proizvodnje.

Učesnici panela govorili su o tome koliko su cene električne energije niže za domaćinstva u odnosu na industriju. Najavljeno je otvaranje tri nova tržišta, 26. aprila u Crnoj Gori, u Albaniji u aprilu ili maju, a u Severnoj Makedoniji 10. maja.

Spomenut je i novi paket mera Energetske zajednice za električnu energiju koji po prvi put potpuno obezbeđuje ravnopravan položaj našeg tržišta sa evropskim.

O fleksibilnosti i daljem razvoju tržišta i integraciji velikog udela OIE, razgovaralo se na panelu koji je moderirao Marko Janković iz EMS-a.

Davor Bajs, ekspert Sekretarijata Energetske zajednice posebno je istakao studiju izvora fleksibilnosti koja je urađena prošle godine. Sama studija je dala prikaz svih mogućih fleksibilnosti, o integraciji obnovljivih izvora energije na mrežu.

Nemanja Pandurević, direktor Nezavisnog operatora sistema u BiH (NOSBiH), podsetio je na to da BiH trenutno ima sedam virtuelnih elektrana, koje su balansno odgovorne strane, i sada proizvođači električne energije na distributivnom nivou mogu da biraju kome će i pod kojim uslovima prodati struju. Ovih sedam elektrana imaju oko 120 MW instalisane snage.

Miloš Mladenović, direktor SEEPEX-a dotakao se tržišta fleksibilnosti i o unutar-dnevnom tržištu električne energije.

Učesnici panela razgovarali su i o sistemu skladištenja, o tome kako će ona dati svoj doprinos, ali i da je tehnologija njihove izrade koja prilično skupa. Svakako je sigurno da će skladišta imati svoju ulogu u budućnosti, ali da nije realno da će ona rešiti sve probleme i izazove priključenja OIE na mrežu. Oni su se složili da je potrebno više kapaciteta iz obnovljivih izvora, ali i da se mora raditi na razvoju i izgradnji distributivne mreže kako bi svi ti kapaciteti mogli neometano, bez negativnog uticaja, da se integrišu na istu.

Ogranizator “SET Trebinje 2023” bio je MH Elektroprivreda Republike Srpske, Grad Trebinje i SET d.o.o. Trebinje, a pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske. Na Samitu energetike bilo je više od 700 učesnika.

Izvor: Milica Radičević, Energetski Portal

Samit Energetike Trebinje 2024

20. 21. i 22. mart 2024. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita