EU jača diplomatsku akciju za Zeleni plan – U pripremi Zelena agenda za Zapadni Balkan

Početna >> Novosti >> EU jača diplomatsku akciju za Zeleni plan – U pripremi Zelena agenda za Zapadni Balkan

Na petom sastanku Odbora za energetiku i klimu, koji je organizovao Sekretarijat Energetske zajednice, istaknuta je povezanost nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NEKP) i Evropskog zelenog plana, a posebno je naglašen značaj Zelene agende za Zapadni Balkan.

Sastanak je održan onlajn što je dio mjera Sekretarijata zbog situacije sa koronavirusom i mjera koje su propisale austrijske vlasti, s obzirom na to da je Sekretarijat lociran u Beču, piše Vladimir Spasić za Balkan Green Energy News.

Sastanak je, kako je naveo Sekretarijat, okupio više od 70 učesnika kako bi razgovarali o napretku ugovornih strana Energetske zajednice u pripremi revidiranih nacionalno utvrđenih doprinosa za Pariski sporazum, prije najavljenog sastanka COP 26, i NEKP-ova.

Kao što se moglo čuti na sastanku, Evropska komisija smatra da su ovi planovi temelj za sprovođenje Evropskog zelenog plana.

Evropska komisija, kako je rečeno, podržaće napore na dekarbonizaciji na međunarodnom nivou u okviru različitih akcija.

Između ostalih aktivnosti, EU će ojačati diplomatsku akciju u vezi sa Evropskim zelenim planom u saradnji sa državama članicama. Biće pripremljena i Zelena agenda za Zapadni Balkan i predloženo da poštovanje Pariskog sporazuma bude suštinski element za sve buduće trgovinske sporazume.

Komisija predlaže Zelenu agendu za Zapadni Balkan u cilju iskorišćavanja ogromnih potencijala za obnovljive izvore energije, jačanje regionalne saradnje, ali i radi poboljšanja zdravlja građana i podrške cirkularnoj ekonomiji, i to uz podršku za pripremu NEKP-ova, rečeno je na sastanku.

Sjeverna Makedonija je dosta napredovala u izradi NEKP-a, koji bi trebalo da bude završen do maja ove godine. Zemlja, takođe, radi na svom četvrtom nacionalnom izvještaju i trećem dvogodišnjem izveštaju.

Bosna i Hercegovina je, takođe, započela izradu plana u kontekstu nacionalne radne grupe koja broji 90 zvanično imenovanih predstavnika. Crna Gora se trenutno fokusira na izmjenu svog Zakona o energetici kako bi obezbijedila pravnu osnovu za dalji rad na NEKP-u, saopšteno je iz Sekretarijata.

IZVOR: eKapija.com

Samit Energetike Trebinje 2024

20. 21. i 22. mart 2024. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita