Ovo su zaključci drugog Samita energetike Trebinje

Početna >> Novosti >> Ovo su zaključci drugog Samita energetike Trebinje

Zajedničkim snagama, sa Gradom Trebinjem i firmom SET, uspjeli smo kao i prošle godine da realizujemo jedan veliki i značajan Samit, koji je odzvonio daleko i dosta važnih poruka je poslato na sedam panela. Teme su bile vrlo sadržajne, bilo je dosta učesnika na panelima i prije svega želim da se zahvalim svima što su učestvovali na Samitu – panelistima, uvodničarima, moderatorima, sponzorima, medijima, poručio je Luka Petrović, direktor Elektroprivrede RS (ERS) zatvarajući Samit energetike Trebinje 2021.
Petrović je istakao da je na ovom Samitu bilo učesnika iz svih zemalja regije, i da su kroz razmjenu iskustava i znanja došli do zaključaka koje su to promjene koje čekaju energetski sektor u regionu.
Svaki od sedam panela, kako je rekao prvi čovjek ERS-a, imao je svoju poruku.
– Rečenica koja je obilježila prvi panel je da se energetska tranzicija mora provoditi uz finansijsku podršku Evropske unije. Znamo svi da govorimo o dekarbonizaciji, ali nismo u prilici da ugasimo termoelektrane a da u isto vrijeme ne povučemo sredstva i ne napravimo nove kapacitete u proizvodnji struje iz OIE. O tome ćemo pričati na mitingu na nivou zemalja Zapadnog Balkana, o čemu smo danas govorili sa generalnim sekretarom Energetske zajednice, i prezentovaćemo politiku Evropskoj komisiji kako bi uvažila naš postepeni pristup procesu dekarbonizacije ali istovremeno i pomogla nam da finansira gradnju novih objekata – rekao je Petrović.
Glavna teza drugoga panela je bila da je potrebno raditi na energetskim objektima u oblasti OIE koji bi se djelimično ili postepeno finansirali novcem EU.
– Očigledno je da je Evropska komisija odobrila 9 mlrd EUR za Zapadni Balkan i to ne samo u oblasti energetike već i infrastrukture i digitalizacije. U tim oblastima imamo na raspolaganju taj iznos, i to u periodu 2021-2028. Svakako da postoje konkretni projekti, ali i oni koji ćemo delegirati kako bismo povukli novac, pa ćemo da vidimo da li je to moguće pogotovo u BiH, imajući u vidu složene političke prilike – istakao je Petrović.
Nastavak liberalizacije tržišta električne energije, što je bila tema trećeg panela, donosi tezu da je potrebno uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije, ali je preduslov za npr. BiH usvajanje zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa na nivou cijele države, zatim i zakona o tržištu električne energije, a onda i predvidjeti organizovanje tržišta električne energije “dan unaprijed i unutar dana”.
– Što se tiče teme o razvoju daljinskog grijanja u regiji, kao teme četvrtog panela, zaključak je da je potrebno organizovati zajednički rad toplana, lokalnih samouprava i države na polju unifikacije rada toplana, u oblastima gdje je to potrebno, ali i na kreiranju podsticajnih mehanizama na povećanju udjela OIE i energetske efikasnosti u samim sistemima – naveo je Petrović.
Govoreći o decentralizaciji unutar energetskhi sistema, Petrović je ponovio zaključke petog panela da je potrebno sprovesti decentralizaciju tako da omogući korisniku mreže da bude aktivan korisnik sistema i stvori potrebu za ubrzanom primjenom tehnologije i koncepata, a za čiju potpunu integraciju je potreban zakonski okvir i podsticajno i ohrabrujuće okruženje.
– Svakako da je to neophodno pripremiti i donijeti nove zakone o OIE, osmisliti sisteme za čuvanje i upravljanje takvim izvorima energije, pripremiti prenosne kapacitete za prihvat takve energije i to će biti desetogodišnji period na procesu prihvatanja ovakvih izvora energije.
Definisati model i dinamiku izgradnje novih objekata
Šesti panel o razvoju potencijala OIE i njihovoj integraciji u sistem poslao je poruku da je potrebno napraviti dobar regulativni okvir i infrastrukturu za OIE čime će se povećati investicije u ovaj sektor širom regiona.
– Naravno da je ovdje bilo stavova da li je moguće graditi objekte na bazi OIE a da se ne ugrozi finansijska stabilnost i likvidnost postojećih sistema, i da se ne zadužimo do te mjere da ne možemo ići dalje u tranziciju. Tako da je potrebno definisati model i dinamiku izgradnje novih objekata na bazi OIE – rekao je Petrović.
Posljednji, sedmi, panel je govorio o modelima i preprekama za investiranje u sektor energetike. Čula su se važna mišljenja Energetske zajednice, EBRD-a i ostalih učesnika sa porukom da se zelena energija i cirkularna ekonomija u EU preslikavaju na region to će donijeti investicioni bum koji ima za cilj jačanje domaćih ekonomija.
To je složen postupak koji ima složene procedure, istakao je Petrović, pogotovo u BiH gdje se dešava da se investicija realizuje i po desetak godina i naravno da je potrebno skratiti procedure u legislativama, zato nam trebaju novi zakonski okviri. U RS se uradilo više, FBiH čeka novi regulativu, i moramo uhvatiti ritam sa zemljama regiona koje su uradile više.
– Potreban nam je kombinacija investicija u solarne i vjetrokapacitete kako bismo izbjegli troškove balansne energije, jer će cijena biti na visokom nivou dok se ne pripreme i prenosni kapaciteti, a i sama potrošnja. Iznesen je stav da je potrebno povećati potrošnju, jer mreže ne mogu obavljati samo prenos, već je potrebno pražnjenje tj. povećana potrošnja struje – zaključio je Petrović.

Samit energetike SET 2021 se u organizaciji Elektroprivrede RS i firme SET održao 20. i 21. maja, uz pokroviteljstvo Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlade RS i kompanije Končar, uz generalno sponzorstvo kompanije Elnos Group i podršku Infinity group i kompanije Dwelt.

Portal eKapija je medijski pokrovitelj Samita energetike Trebinje 2021.

Teodora Brnjoš

Izvor: eKapija