Prvi poziv za dostavljanje stručnih radova – Procesing 2022 i SET 2022

Početna >> Novosti >> Prvi poziv za dostavljanje stručnih radova – Procesing 2022 i SET 2022

Procesing ’22 je trideset peti Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, a suorganizatori su Mašinski fakultet u Beogradu – Katedra za procesnu tehniku, i Samit energetike Trebinje (SET).

U skladu sa Protokolom o saradnji između SMEITS-a i SET-a, pozivamo autore da svoje radove prijave za Samit energetike Trebinje 2022 i Procesing ’22.

Izabrani radovi izloženi na Samitu energetike Trebinje i na Procesingu ’22 biće predloženi za objavljivanje u jednom od izdanja časopisa „Thermal Science“ Vol. 27, 2023.

Samit energetike Trebinje 2022 održaće se 16–18. marta 2022. u Trebinju.

Procesing ’22 održaće se 1–3. juna 2022. u Beogradu.

 

Okrugli sto

Ove godine predviđene su teme koje se odnose na termičke tretmane otpada u procesnoj industriji

 1. Sagorevanje otpada i mogućnosti rešavanja otpada u procesnoj industriji Srbije.
 2. Iskustva u primeni biomase kao goriva u kotlovima u Srbiji.
 3. Nova domaća zakonska regulativa u oblasti posuda pod pritiskom.

Tematske oblasti

1. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; Izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravlljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje, i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje, i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje, i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje, i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija, i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje, i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.

4. Energija u procesnoj industriji

Korišćenje energije u procesnim postrojenjima; energetska efikasnost procesnih postrojenja; primena obnovljivih izvora energije; korišćenje otpadne toplote procesa.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije gasova staklene bašte iz procesne industrije.

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare: u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.

8. Gasna tehnika

Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

10. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Osnovne merne veličine u procesnoj industriji; zakonska regulativa i standardizacija iz oblasti merenja i ispitivanja; merenja u cilju kontrole, vođenja i automatskog upravljanja procesom; merni sistemi (senzori, davači, izvršni elementi); organizacija složenih sistema merenja sa akvizicijom podataka.

11. Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Sistemi menadžmenta kvaliteta i srodni, standardizovani sistemi menadžmenta – životna sredina, bezbednost hrane, zdravlje i bezbednost na radu, sigurnost informacija, rizici i dr.; Integracija sistema menadžmenta organizacije; Metode, tehnike i alati u planiranju, upravljanju, poboljšavanju i obezbeđivanju kvaliteta, i srodnim sistemima menadžmenta organizacije; Standardizacija, metrologija i kontrola kvaliteta; Akreditacije, provere, ocene i sertifikacije sistema menadžmenta organizacije; Kultura kvaliteta i strategije kvaliteta u proizvodnim i uslužnim organizacijama.

Međunarodni naučni odbor

 • Prof. dr Ivan Božić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Mirko Dobrnjac, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Banja Luka, BiH
 • Prof. dr Damir Đaković, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Dr Maja Đolić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Mladen Đurić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Srbislav Genić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Milan Gojak, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Dušan Golubović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Sarajevo, BiH
 • Prof. dr Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • Prof. dr Vladan Ivanović, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 • Prof. dr Jelena Janevski, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
 • Prof. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Milica Karanac, Envico, Beograd
 • Mr Vesna Alivojvodić, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika
 • Prof. dr Rade Karamarković, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu
 • Prof. dr Mirjana Kijevčanin, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Miroslav Kljajić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Prof. dr Atanas Kočov, Mašinski fakultet Univerziteta u Skoplju, Skoplje, Severna Makedonija
 • Prof. dr Filip Kokalj, Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija
 • Prof. dr Dejan Krčmar, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Dr Čedo Lalović, Akademija strukovnih studija Šumadija – Odsek Aranđelovac
 • Prof. dr Dorin Lelea, Polytechnic University of Timisoara, Timisoara, Rumunija
 • Dr Stefan Mandić Rajčević, University of Milan, Italija
 • Prof. dr Sanja Milivojević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Ljiljana Medić-Pejić, Universidad Politecnica de Madrid, Španija
 • Prof. dr Sanda Midžić-Kurtagić, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, BiH
 • Prof. dr Biljana Miljković, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Dr Dobrica Milovanović, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac
 • Prof. dr Srđan Nešić, Ohio University, Russ College of Engineering and Technology, Ohio, SAD
 • Prof. dr Branislava Nikolovski, Tehnološki fakutet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Prof. dr Nataša Nord, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norveška
 • Prof. dr Marko Obradović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Olga Petrov, British Columbia Institute of Technology, Canada
 • Prof. dr Nataša Petrović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Dejan Radić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (predsednik)
 • Prof. dr Ivona Radović, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Dunja Sokolović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Prof. dr Mirjana Stamenić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Olivera Stamenković, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu
 • Dr Nikola Tanasić, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
 • Doc. dr Dušan Todorović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Marta Trninić, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika
 • Dr Nikola Živković, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Beograd, Srbija

Organizacioni odbor

 • Mr. Boris Hrnčić, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 • Dr Gorica Ivaniš, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Miloš Ivošević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Doc. dr Mladen Josijević, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac
 • Dr Nikola Karličić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Miljan Marašević, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu
 • Dr Nenad Mitrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Jelena Ruso, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Jasna Tolmač, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjanin
 • Prof. dr Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (predsednik)
 • Prof. dr Marija Tasić, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu
 • Mr Milan Travica, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Goran Vučković, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
 • Jelena Salević, SMEITS, Beograd
 • Vladan Galebović, SMEITS, Beograd

Izlaganje rada na Procesingu ’22

Procesing ’22 se organizuje prema pravilima definisanim za međunarodne skupove što određuje svrstavanje i kvantifikaciju radova autora.

Zbornik radova Procesinga ’22 biće objavljen na sajtu SMEITS-ovih izdanja, imaće svoj CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.

Autori mogu prijaviti i izlagati radove na sledeći način:

 • Izlaganje u okviru programa i kompletan rad u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;
 • Izlaganje na posteru i kompletan rad u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;
 • Prezentacija u okviru programa.

Izlaganje rada na Samitu energetike Trebinje 2022.

Radovi koji se tematski uklapaju u program Samita energetike Trebinje  (16–18. marta 2022, Trebinje) mogu biti predloženi za objavljivanje u jednom od izdanja časopisa „Thermal Science“ Vol. 27, 2023. Takav rad će u zborniku radova SET-a biti predstavljen imenom autora, naslovom i apstraktom.

Obaveštenje autorima koji prijavljuju rad za časopis „Thermal Science“

Autor koji predlaže rad za objavljivanje u časopisu „Thermal Science“, treba da prati uputstva objavljena ovde.

Gost urednik je prof. dr Dejan Radić.

Uz poštovanje pravila objavljivanja naučnih radova i saglasnost autora, ti radovi mogu biti izloženi i na Samitu energetike Trebinje i na Procesingu ’22. U zbornicima radova tih skupova takav rad će biti predstavljen imenom autora, naslovom i apstraktom.

Organizator i suorganizatori pokrivaju troškove objavljivanja radova koji su prošli recenzije i prihvaćeni su za objavljivanje u časopisu „Thermal Science“.

 

Datumi i rokovi

 • Prijava teme do 25. februara 2022.
 • Autori će do 4. marta 2022. biti obavešteni prihvatanju teme.
 • Autori koji na Procesingu ’22 i SET-u učestvuju sa celim radom, rad za recenziju treba da dostave do 25. marta 2022.
 • Prezentacije radova za SET treba dostaviti najkasnije do 10. marta 2022.
 • Prezentacija radova za Procesing ’22 treba dostaviti najkasnije do 25. maja 2022.

Zvanični jezici

Zvanični jezici Procesinga ’22 su engleski i srpski. Radovi predloženi za „Thermal Science“ treba da budu dostavljeni na engleskom jeziku, u skladu sa uputstvima objavljenim ovde. Izlaganje i prezentacija mogu biti na srpskom jeziku.

Kotizacija

Puna kotizacija za Procesing ’22 iznosi 8.000 dinara, a za članove SMEITS-a 6.400 dinara (sa uključenim PDV). Kotizacija obuhvata kongresni materijal; prisustvo koktelu dobrodošlice, 1.6.2022, kafe-pauze, posetu spalionici otpada u Vinči i ručak 3.6.2022.

Učesnici bez kotizacije mogu da prate program, ali nemaju pravo na kongresni materijal, prisustvo koktelima, ni učešća u programu 3.6.2022.

Autor koji izlaže rad oslobođen je plaćanja kotizacije.

Studentski program

Na Procesingu ’22 studenti mogu izlagati svoje radove u posebnoj sesiji i biće proglašen autor najboljeg rada.

Poziv na sponzorstvo nad Procesingom ’22

Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori Procesinga ’22 i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi ostvarili mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.

Prava sponzora obuhvataju:

 • Naziv firme sponzora i njen logotip biće objavljeni na odgovarajućem, upadljivom, mestu u pozivu za učešće na skupu i konačnom programu skupa.
 • Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavljen na centralnom mestu u sali.
 • Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolorni oglas na jednoj strani, biće objavljen u zborniku radova i u dva broja časopisa „Procesna tehnika“ u 2022. godini.
 • Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 • Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 • Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u program skupa.
 • Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa.

 

Više informacija na www.smeits.rs

Samit Energetike Trebinje 2024

20. 21. i 22. mart 2024. godine

J.U. Kulturni centar Trebinje

Popunite obrazac za akreditaciju medijaZvanična aplikacija samita